Za vlivanje umetnih mas:

iz umetnih mas

vlivanje um-um-01

iz barvne kovine

vlivanje um-barvne kovine-01