glava3.png
otvoritev2.png
glava1.png
glava4.png
otvoritev1.png

Modeli

So prva otipljiva oblika vsakega novega produkta.

Proizvajamo predvsem modele za avtomobilsko ind., strojegradnjo, gradbeno ind. ter makete in prototipe novih izdelkov.

Modele naredimo lahko po skici, 2D risbi, 3D datoteki ali po vzorcu.